Monthly Archives: November 2017

Balakdin Celebration at School

आज विकास विद्यालय अऱ्हेर येथे बालक दिन साजरा करण्यात आला. ह्या कार्यक्रमाला गो. स. ठेंगरे ( संस्थापक ) , न. जी. धोटे, स. गो. ठेंगरे, उमेश धोटे , मंगलाताई ठेंगरे ( मुख्याध्यापिका ) आणि संपूर्ण विध्यार्थी उपस्थित होते.

Recent Events Celebrated in School

Mahatma Gandhi Jayanti and Lal Bahandur Shatri Jayanti   Vachan Prerana Diwas ( वाचन प्रेरणा दिवस  )